masterBanner_image
News & Events
News & Events
01/10/2023
ขอขอบคุณร้าน Red Rabbit Diner & Bar ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
25/09/2023
ขอขอบคุณร้าน Fire Tiger สาขา Iconsiam ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
18/09/2023
ขอขอบคุณร้าน Fuchsia ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
03/09/2023
ขอขอบคุณร้าน Shinkanzen Sushi สาขา Fasion Island ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
03/09/2023
ขอขอบคุณร้าน BNP Cuisine ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
03/09/2023
ขอขอบคุณร้าน Kagonoya สาขา Central Westgate ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
03/09/2023
ขอขอบคุณร้าน Gin kitchen สาขา พญาไท ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
03/09/2023
ขอขอบคุณร้าน Chilling House In Tokyo ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
15/08/2023
ขอขอบคุณร้าน Cafe Chilli สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
07/08/2023
ขอขอบคุณร้าน Café Praline สาขา ราชพฤกษ์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
07/08/2023
ขอขอบคุณร้าน Jones Salad สาขา ตลาดต้นสัก ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
07/08/2023
ขอขอบคุณร้าน Antz สาขา ทองหล่อ 14 ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้