masterBanner_image
News & Events
News & Events
31/08/2020
ขอขอบคุณร้าน ลาบนัว สาขา สะพานควาย ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ 
31/08/2020
ขอขอบคุณร้าน Eat am are สาขา Futurepark Rungsit ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
24/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  Sakura สาขา Central Ladprao ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ 
24/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  JipJip สาขา The Market ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
24/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  JipJip The Mall Ngamwongwon ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
14/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  JIPJIP สาขา allseason ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
14/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  OSAKA OHSHO สาขา ทองหล่อ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ 
14/08/2020
ขอขอบคุณร้าน CLUB 24 ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
14/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  OSAKA OHSHO ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
10/08/2020
ขอขอบคุณร้าน   ร้าน โอ้กะจู๋ (ohkajhu) สาขา ลาดพร้าว 97 ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ 
10/08/2020
ขอขอบคุณร้าน   JipJip สาขา Town in Town ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
10/08/2020
ขอขอบคุณร้าน  Jamba juice สาขา Chinatown ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้