masterBanner_image
News & Events
News & Events
03/02/2023
ขอขอบคุณร้าน โอชิเน สาขา สุพรรณบุรี ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
21/01/2023
ขอขอบคุณร้าน โอชิเน สาขา เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
11/01/2023
ขอขอบคุณร้าน You&I Premium Suki Buffet สาขา The Mall Ngamwongwan ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
03/01/2023
ขอขอบคุณร้าน ตะวันแดง มหาซน เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
23/12/2022
ขอขอบคุณร้าน Kogoro สาขา CentralWorld ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
22/12/2022
ขอขอบคุณร้าน Seishin Izakaya ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
20/12/2022
ขอขอบคุณร้าน Bar Krungthep ซอยสุขุมวิท 41 ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
13/12/2022
ขอขอบคุณร้าน Pengyou ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
01/12/2022
ขอขอบคุณร้าน Bull Bar ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
17/11/2022
ขอขอบคุณร้าน KENZO SUISAN สาขา Silom ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
17/11/2022
ขอขอบคุณร้าน You&I Premium Suki Buffet สาขา Central Pinklao ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้
15/11/2022
ขอขอบคุณร้าน รีสอร์ท ฮวงจุ้ย บ้านภูเขา จังหวัดสระบุรี ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้