masterBanner_image
News & Events
News & Events
30/08/2018
แล้วพบเราที่งาน Food & Hotel Thailand 2018
04/06/2018
ขอขอบพระคุณ Samsung ที่ไว้วางใจเลือก pRoMiSe Restaurant เป็น Solution หนึ่งที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจต่อไป
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน   King & I  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน 4Fingers ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน   Oshinei  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน   Jone Salad  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร