masterBanner_image
News & Events
News & Events
29/10/2018
ขอขอบคุณร้าน TENJO ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป
08/10/2018
ขอขอบคุณร้าน OSHINEI สาขาสุรินทร์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไ
30/08/2018
แล้วพบเราที่งาน Food & Hotel Thailand 2018
04/06/2018
ขอขอบพระคุณ Samsung ที่ไว้วางใจเลือก pRoMiSe Restaurant เป็น Solution หนึ่งที่น่าสนใจเพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจต่อไป
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน   King & I  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน 4Fingers ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน   Oshinei  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน   Jone Salad  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร