masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณ ร้าน ตุ๊กแกอวกาศ สาขา สามัคคี
08/07/2024
ขอขอบคุณ ร้าน ตุ๊กแกอวกาศ สาขา สามัคคี ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป​ตุ๊กแกอวกาศ : ตุ๊กแกอวกาศ