masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณ ร้าน โอ้กะจู๋ สาขา ปตท.บางใหญ่
03/02/2023
ขอขอบคุณร้าน โอ้กะจู๋ สาขา ปตท.บางใหญ่ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป


​โอ้กะจู๋ สาขา ปตท.บางใหญ่ : https://www.facebook.com/ohkajhu/