masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน Mil toast house สยามสแควร์ ซอย 3
25/10/2021
ขอขอบคุณร้าน Mil toast house สยามสแควร์ ซอย 3 ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป
โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร

좋은 하루 되세요~

 Mil Toast Houseสยามสแควร์ซอย 3
 เปิดให้บริการทุกวัน 11.00 - 22.00 น.


โปรแกรมร้านอาหาร

 สั่ง delivery + สอบถามข้อมูล ทาง LINE OA @miltoasthouseth LINEMAN/GRAB/ROBINHOOD

โปรแกรมร้านอาหาร


โปรแกรมร้านอาหาร


ขอขอบคุณ  :    https://www.facebook.com/miltoasthouseth/