masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน ตะวันแดง มหาซน ณ นครสวรรค์
15/02/2021
ขอขอบคุณร้าน ตะวันแดง มหาซน ณ นครสวรรค์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป
 
โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร


โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร


โปรแกรมร้านอาหาร


โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร


ขอขอบคุณ  :   https://web.facebook.com/tawandangNakhonsawan/?_rdc=1&_rdr