masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน พระราม 9 ไก่ย่าง สาขา พัฒนาชนบท 3
30/11/2020
ขอขอบคุณร้าน พระราม 9 ไก่ย่าง สาขา พัฒนาชนบท 3 ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป

 
โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาการ


โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาการ


โปรแกรมร้านอาการ


ขอขอบคุณ  :   http://www.praram9kaiyangrestaurant.com/th/