masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน 4Fingers
09/05/2018
ขอขอบคุณร้าน 4Fingers ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System ซอฟต์แวร์ร้านอาหาร ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป