masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณ ร้าน CCK Coffee @ CCK Golf Improvement Center
01/05/2023
ขอขอบคุณ ร้าน CCK Coffee @ CCK Golf Improvement Center  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป


​CCK Golf Improvement Center : https://web.facebook.com/CCKGroupThailand/?_rdc=1&_rdr