masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน Peace Oriental Teahouse (The PARQ)
05/05/2021

ขอขอบคุณร้าน  Peace Oriental Teahouse (The PARQ) ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป

 

โปรแกรม้อาหาร   โปรแกรม้อาหาร


โปรแกรม้อาหาร


ขอขอบคุณ :  https://th.peaceteahouse.com/the-parq