masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร
16/03/2020
ขอขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร สาขาเมเจอร์รัชโยธิน ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป
 
 
โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร

Front-End System (ระบบหน้าร้าน) ครอบคลุมงานของ พนักงาน/แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ และการบริหารงานด้านเวลา เช่น ระบบการสั่งสินค้า ระบบข้อมูลในครัว การบริหารการเงิน ฯลฯ

โปรแกรมร้านอาหาร


ขอขอบคุณ : ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร สาขาเมเจอร์รัชโยธิน