masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน Fire Tiger
10/04/2019
ขอขอบคุณร้าน Fire Tiger  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป


โปรแกรมร้านอาหาร


โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร


Front-End System (ระบบหน้าร้าน) ครอบคลุมงานของ พนักงาน/แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ และการบริหารงานด้านเวลา เช่น ระบบการสั่งสินค้า ระบบข้อมูลในครัว การบริหารการเงิน ฯลฯ


โปรแกรมร้านอาหาร


โปรแกรมร้านอาหาร

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/firetigerbyseoulcialclub/?ref=py_c