masterBanner_image
News & Events
News & Events
ขอขอบคุณร้าน The hub เขาใหญ่
06/02/2019
ขอขอบคุณ  ร้าน The hub เขาใหญ่  ที่ได้ให้ความไว้วางใจใน Software pRoMiSe System โปรแกรมร้านอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำเลือกใช้ ในการบริหารจัดการร้านของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มยอดขายได้มากขึ้น รองรับการเปิดสาขาใหม่ ขอให้ร้านท่านทุกวันมีแต่ ความร่ำรวย เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Software pRoMiSe System จะได้ดูแลและเป็นที่ปรึกษาในโอกาสต่อไป
 
โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร

โปรแกรมร้านอาหาร   โปรแกรมร้านอาหาร